Giỏ hàng

Hướng dẫn mua hàng


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TẠI IT CHÍNH HÃNG 🛒

---------- ✅ ----------


Bước 1:

- Tìm sản phẩm cần mua 🔍 


Bước 2:

- Bấm "xem nhanh" để xem giá và hình ảnh mặt hàng. (1)

hoặc

- Bấm "mua ngay" để,... mua ngay 😅 (2)

hoặc

- Bấm " thêm vào giỏ" để tiếp tục mua hàng. (3)

+ Nếu bấm thêm vào giỏ, thì bấm:

"tiếp tục mua hàng" (1) -> Quay về bước 1

"cập nhật giỏ hàng" để thêm hàng vào giỏ (2)

"tiến hành thanh toán" để thanh toán giỏ hàng (3)


Bước 3:

- Nhập thông tin khách hàng.

- Chọn địa chỉ giao hàng/ đánh vào ô nhận tại cửa hàng.

- Nhập mã khuyến mãi nếu có.

- Bấm "phương thức thanh toán"


Bước 4:

- Chọn phương thức thanh toán

- Nhấn đặt hàng


Bước 5:

- Kiểm tra thông tin khách hàng và địa chỉ giao hàng ✅

 


🎉 XONG RỒI ĐÓ 🎉 BÂY GIỜ CHỈ CẦN CHỜ HÀNG TỚI THÔI 👏👏👏

Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP