Giỏ hàng
Collection Horizontal Image
Thương hiệu
Giá từ

Western Digital

Tất cả các mặt hàng từ thương hiệu Western Digital (WD)

Ổ cứng HDD WD 1TB BLACK
1,811,000₫ 1,990,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 1TB BLUE
908,000₫ 1,090,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 1TB PURPLE
980,000₫ 1,290,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 1TB RED
1,429,000₫ 1,590,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 2TB BLACK
3,071,000₫ 3,224,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 2TB BLUE
1,370,000₫ 1,680,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 2TB PURPLE
1,471,000₫ 1,890,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 2TB RED
1,831,000₫ 2,017,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 3TB BLUE
2,061,000₫ 2,268,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 3TB PURPLE
2,145,000₫ 2,465,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 3TB RED
2,367,000₫ 2,990,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 4TB BLACK
4,631,000₫ 5,200,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 4TB BLUE
2,413,000₫ 2,890,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 4TB PURPLE
2,668,000₫ 3,355,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 4TB RED
2,887,000₫ 3,290,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 500GB BLACK
1,597,000₫ 1,720,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 500GB BLUE
867,000₫ 1,080,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 6TB BLUE
4,070,000₫ 4,390,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng HDD WD 6TB PURPLE
4,475,000₫ 5,390,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng SSD WD 120GB GREEN
572,000₫ 890,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng SSD WD 120GB GREEN M.2
551,000₫ 890,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng SSD WD 1TB Blue
3,285,000₫ 3,499,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng SSD WD 240GB GREEN
735,000₫ 1,090,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng SSD WD 240GB GREEN M.2
755,000₫ 1,095,000₫
Ổ cứng gắn trong
Ổ cứng SSD WD 250GB Black SN750 Chuẩn PCIe 3.0
1,541,000₫ 1,990,000₫
Ổ cứng gắn trong
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP