Giỏ hàng
Flash Sale Tháng 5
Thương hiệu
Giá từ

Thiết bị lưu trữ

Tất cả các thiết bị lưu trữ tại IT Chính Hãng. 

Ổ Cứng Di Động Seagate 1TB Backup Plus SLim
1,323,000₫ 1,453,000₫
Ổ cứng di động
Ổ cứng di động Seagate 1TB Backup Plus Ultra Touch
1,663,000₫ 1,750,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 1TB Expansion
1,366,000₫ 1,889,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 2TB Backup Plus SLim
2,334,000₫ 2,899,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 2TB Backup Plus Ultra Slim
2,334,000₫ 2,509,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 2TB Expansion
2,010,000₫ 2,499,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 3.5
7,843,000₫ 7,959,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 3.5
3,632,000₫ 3,759,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 3.5
4,956,000₫ 5,119,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 4TB Backup Plus
4,232,000₫ 4,399,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 4TB Expansion
3,014,000₫ 3,299,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 500GB Expansion
4,814,000₫ 4,979,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động SSD Samsung Portable T5 500GB Blue
2,740,000₫ 2,999,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 1TB 25C3N
1,369,000₫ 1,859,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 1TB 25M3
1,338,000₫ 1,659,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 1TB TYPE C
1,465,000₫ 1,539,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 2TB 25C3N
2,199,000₫ 2,399,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 2TB M3/H3
2,110,000₫ 2,290,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 4TB 25H3
3,212,000₫ 3,359,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 4TB 35T3
3,212,000₫ 3,399,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 500GB 25M3S
1,194,000₫ 1,499,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 1TB Element 2.5
1,425,000₫ 1,899,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 1TB My Passport
1,495,000₫ 1,898,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 1TB My Passport Ultra
1,767,000₫ 1,999,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 2TB Element 2.5
2,219,000₫ 2,459,000₫
Ổ cứng di động
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP