Giỏ hàng
Collection Horizontal Image
Thương hiệu
Giá từ

Ổ cứng di động

Tất cả các ổ cứng di động tại IT Chính Hãng. 

Ổ Cứng Di Động Seagate 1TB Backup Plus SLim
1,323,000₫ 1,453,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 1TB Expansion
1,366,000₫ 1,889,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 2TB Backup Plus SLim
2,334,000₫ 2,899,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Seagate 2TB Expansion
2,001,000₫ 2,499,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 1TB 25C3N
1,369,000₫ 1,859,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 1TB 25M3
1,338,000₫ 1,659,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động Transcend 500GB 25M3S
1,194,000₫ 1,499,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 1TB Element 2.5
1,425,000₫ 1,899,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 1TB My Passport
1,495,000₫ 1,898,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 1TB My Passport Ultra
1,767,000₫ 1,999,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 2TB Element 2.5
2,219,000₫ 2,459,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 2TB My Passport
2,528,000₫ 2,899,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 2TB My Passport Ultra
2,869,000₫ 2,999,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 3TB Element 2.5
3,095,000₫ 3,549,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 3TB My Passport
3,496,000₫ 3,898,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 4TB My Passport
4,423,000₫ 4,599,000₫
Ổ cứng di động
Ổ Cứng Di Động WD 500GB Element 2.5
1,138,000₫ 1,459,000₫
Ổ cứng di động
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP