Giỏ hàng
Collection Horizontal Image
Thương hiệu
Giá từ

Màn hình từ 22" đến 27"

Tất cả các dòng màn hình chính hãng từ 22" đến 27" tại IT Chính Hãng. 

Màn Hình BenQ 22
2,071,000₫ 2,520,000₫
Màn hình
Màn Hình cong Samsung 23.5
2,986,000₫ 3,190,000₫
Màn hình
Màn Hình Cong Samsung 27
5,674,000₫ 9,694,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 23
2,736,000₫ 3,020,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 23
3,544,000₫ 3,790,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 23
3,534,000₫ 3,790,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 23.6
2,946,000₫ 3,190,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 24
2,967,000₫ 3,290,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 24
3,851,000₫ 4,290,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 27
4,942,000₫ 5,750,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 27
4,055,000₫ 4,990,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell Ultrasharp 23.8
5,007,000₫ 5,390,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell Ultrasharp 24
5,192,000₫ 5,690,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell Ultrasharp 25
7,191,000₫ 7,990,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming ASUS 24.5
10,181,000₫ 11,981,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming ASUS 24.5
7,083,000₫ 7,493,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming ASUS 27
14,999,000₫ 18,999,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming ASUS 27
21,999,000₫ 24,999,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming ASUS 27
29,990,000₫ 34,999,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming ASUS 27
8,305,000₫ 9,905,000₫
Màn hình
Màn Hình HP 23.8
2,938,000₫ 3,499,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 23.8
0₫
Màn hình
Màn Hình LG 23.8
3,850,000₫ 4,500,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 24
3,070,000₫ 3,990,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính  ASUS 23.8
2,659,000₫ 2,999,000₫
Màn hình
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP