Giỏ hàng
Flash Sale Tháng 5
Thương hiệu
Giá từ

Màn hình từ 17" đến 22"

Tất cả các dòng màn hình chính hãng từ 17" đến 22" tại IT Chính Hãng. 

Màn Hình Acer 19.5
1,681,000₫ 1,981,000₫
Màn hình
Màn Hình AOC 18.5
1,420,000₫ 1,689,000₫
Màn hình
Màn Hình AOC 19.5
1,576,000₫ 1,790,000₫
Màn hình
Màn Hình AOC 21.5
1,867,000₫ 2,050,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 17
2,183,000₫ 2,390,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 18.5
1,703,000₫ 2,190,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 18.5
1,642,000₫ 1,790,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 19
3,684,000₫ 4,329,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 19
3,616,000₫ 3,690,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 19.5
1,952,000₫ 2,199,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 19.5
1,895,000₫ 2,240,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 21.5
2,234,000₫ 2,690,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 21.5
2,192,000₫ 2,540,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 21.5
2,394,000₫ 2,590,000₫
Màn hình
Màn Hình Dell 21.5
3,017,000₫ 3,490,000₫
Màn hình
Màn hình Dell 21.5
2,530,000₫ 2,806,000₫
Màn hình
Màn Hình HP 18.5
1,499,000₫ 1,715,000₫
Màn hình
Màn Hình HP 19.5
1,854,000₫ 2,141,000₫
Màn hình
Màn Hình HP 21.5
2,260,000₫ 2,789,000₫
Màn hình
Màn Hình LCD Acer 18.5
1,560,000₫ 1,650,000₫
Màn hình
Màn Hình LCD HKC  18.5
1,579,000₫ 1,799,000₫
Màn hình
Màn hình LCD LG 19.5'' 20M39H
1,729,000₫ 2,050,000₫
Màn hình
Màn Hình LCD Philips 18.5
1,513,000₫ 1,999,000₫
Màn hình
Màn Hình LCD Philips 19.5
1,734,000₫ 2,299,000₫
Màn hình
Màn Hình LCD Philips 19.5
1,755,000₫ 2,399,000₫
Màn hình
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP