Giỏ hàng
Flash Sale Tháng 5
Thương hiệu
Giá từ

Màn hình LG

Tất cả các dòng màn hình LG chính hãng tại IT Chính Hãng. 

Màn Hình Gaming LG 23.6
4,833,000₫ 5,493,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming LG 24
2,539,000₫ 3,450,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming LG 27
9,456,000₫ 10,396,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming LG 27
3,864,000₫ 4,491,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming LG 31.5
9,351,000₫ 10,491,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming LG 34
11,965,000₫ 14,982,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming LG 34
16,127,000₫ 19,985,000₫
Màn hình
Màn hình LCD LG 19.5'' 20M39H
1,729,000₫ 2,050,000₫
Màn hình
Màn Hình LED LG 27
14,046,000₫ 14,500,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 19.5
1,639,000₫ 2,073,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 21.5
2,091,000₫ 2,291,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 21.5
2,599,000₫ 2,900,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 21.5
2,099,000₫ 2,590,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 23.8
3,262,000₫ 4,299,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 24
2,839,000₫ 3,952,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 24
3,899,000₫ 4,390,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 27
8,844,000₫ 9,400,000₫
Màn hình
Màn Hình LG 27
9,354,000₫ 11,500,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính LG 25
4,786,000₫ 5,493,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính LG 27
3,888,000₫ 4,298,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính LG 27
4,781,000₫ 5,291,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính LG 27
22,588,000₫ 24,988,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính LG 29
6,451,000₫ 8,399,000₫
Màn hình
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP