Giỏ hàng
Collection Horizontal Image
Thương hiệu
Giá từ

Màn hình HP

Tất cả các dòng màn hình HP chính hãng tại IT Chính Hãng. 

Màn Hình HP 18.5
1,499,000₫ 1,720,000₫
Màn hình
Màn Hình HP 19.5
1,935,000₫ 2,190,000₫
Màn hình
Màn Hình HP 21.5
0₫
Màn hình
Màn Hình HP 23.8
2,938,000₫ 3,499,000₫
Màn hình
Màn Hình HP 18.5
1,541,000₫ 1,885,000₫
Màn hình
Màn Hình HP 19.5
1,767,000₫ 1,885,000₫
Màn hình
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP