Giỏ hàng
Flash Sale Tháng 5
Thương hiệu
Giá từ

Màn hình BenQ

Tất cả các dòng màn hình BenQ chính hãng tại IT Chính Hãng. 

Màn Hình BenQ 22
2,097,000₫ 2,520,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming BenQ 24
4,193,000₫ 4,493,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming BenQ 24
5,979,000₫ 6,379,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming BenQ 24.5
9,351,000₫ 10,491,000₫
Màn hình
Màn Hình Gaming BenQ 24.5
11,032,000₫ 14,092,000₫
Màn hình
Màn Hình Hậu Kỳ Video BenQ 27
21,002,000₫ 23,992,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính BenQ 23.8
2,837,000₫ 3,497,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính BenQ 23.8
2,932,000₫ 3,292,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính BenQ 27
10,401,000₫ 11,509,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính BenQ 27
5,412,000₫ 5,992,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính BenQ 27
8,248,000₫ 9,248,000₫
Màn hình
Màn Hình Máy Tính BenQ 27
6,829,000₫ 8,999,000₫
Màn hình
Màn Hình Thiết Kế Đồ Họa BenQ 27
14,184,000₫ 16,984,000₫
Màn hình
Màn Hình Thiết Kế Đồ Họa BenQ 31.5
33,094,000₫ 36,994,000₫
Màn hình
Màn Hình Thiết Kế Đồ Họa BenQ 32
13,533,000₫ 15,933,000₫
Màn hình
Màn Hình Thiết Kế Đồ Họa BenQ 32
17,335,000₫ 19,935,000₫
Màn hình
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP