Giỏ hàng
Flash Sale Tháng 5
Thương hiệu
Giá từ

Điện thoại bàn có dây

Tất cả các sản phẩm điện thoại bàn có dây tại IT Chính Hãng.

Điện Thoại Bàn Panasonic KX DT543
1,890,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TGB110
521,000₫ 897,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TGB112
862,000₫ 999,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TGF310
1,572,000₫ 1,898,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TGF320
1,942,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TS500
215,000₫ 249,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TS520
303,000₫ 349,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TS560
506,000₫ 599,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TS580
599,000₫ 695,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TS7703
404,000₫ 479,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TS7705
525,000₫ 679,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TS820
352,000₫ 459,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TS840 Đen
449,000₫ 589,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TS880
733,000₫ 850,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX TSC11
444,000₫ 499,000₫
Điện thoại bàn
Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TGC312
1,072,000₫ 1,447,000₫
Điện thoại bàn
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP