Giỏ hàng
Collection Horizontal Image
Thương hiệu
Giá từ

CPU

Tất cả các loại CPU tại IT Chính Hãng. 

CPU AMD Ryzen 3 2200G (3.5 GHz - 3.7 GHz)
2,392,000₫ 2,650,000₫
CPU
CPU AMD Ryzen 7 2700 (3.2 GHz - 4.1 GHz)
7,355,000₫ 8,500,000₫
CPU
CPU Intel Celeron G4900 (3.1GHz)
1,194,000₫ 1,390,000₫
CPU
CPU Intel Core I3-6100 (3.7GHz)
3,050,000₫ 3,890,000₫
CPU
CPU Intel Core i3-7350K (4.2GHz)
2,775,000₫ 4,920,000₫
CPU
CPU Intel Core i3-8100 (3.6GHz)
3,315,000₫ 3,350,000₫
CPU
CPU Intel Core i3-9100F (4.2GHz)
2,397,000₫ 2,950,000₫
CPU
CPU Intel Core i5-8400 (2.8GHz - 4.0GHz)
5,457,000₫ 5,490,000₫
CPU
CPU Intel Core i5-8600K (3.6GHz - 4.3GHz)
6,528,000₫ 7,300,000₫
CPU
CPU Intel Core i5-9400 (4.1Ghz)
4,764,000₫ 5,490,000₫
CPU
CPU Intel Core i5-9400F (4.1Ghz)
3,968,000₫ 4,800,000₫
CPU
CPU Intel Core i7 8700 (3.2GHz)
7,854,000₫ 8,390,000₫
CPU
CPU Intel Core i7-9700K (4.9Ghz)
9,843,000₫ 10,190,000₫
CPU
CPU Intel Pentium Dual G3450 (3.4Ghz)
1,765,000₫ 1,998,000₫
CPU
CPU Intel Pentium Dual G3930 (2.9Ghz)
1,255,000₫ 1,499,000₫
CPU
CPU Intel Pentium Dual G4400
1,571,000₫ 1,789,000₫
CPU
CPU Intel Pentium G4560 (3.5Ghz)
1,918,000₫ 2,319,000₫
CPU
CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz)
2,448,000₫ 2,599,000₫
CPU
CPU Intel Pentium G5400 (3.7Ghz)
1,643,000₫ 1,990,000₫
CPU
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP