Giỏ hàng
Flash Sale Tháng 5
Thương hiệu
Giá từ

Cáp mạng

Tất cả các Cáp mạng tại IT Chính Hãng. 

Dây Cáp Mạng AMP Cat 5 (1m)
13,000₫ 15,000₫
Cáp mạng
Dây Cáp Mạng Cat 5 Golden Taiwan (1m)
5,000₫ 7,000₫
Cáp mạng
Dây Cáp Mạng Cat 5 Golden Taiwan Chống Nhiễu (1m)
6,000₫ 7,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng AMP Cat 5 Commscope  (305m)
1,697,000₫ 2,262,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng AMP Cat 5 Commscope - Chống nhiễu (305m)
2,358,000₫ 3,133,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng AMP Cat 6 Commscope (305m)
2,299,000₫ 3,038,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng AMP Cat 6 Commscope - Chống nhiễu (305m)
3,569,000₫ 4,652,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng Chống Nhiễu Golden Link Cat6 Xanh Lá (305m)
1,805,000₫ 1,905,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng Golden Link Cat 5 Xanh Dương Chống Nhiễu  (305m)
1,214,000₫ 1,618,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng Golden Link Cat5 305m (Cam và Trắng)
872,000₫ 1,162,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng Golden Link Cat5 Lõi Đồng 100% (305m)
1,812,000₫ 1,992,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng Golden Link Cat5 Xanh Dương (100m)
435,000₫ 499,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng Golden Link Cat6 Lõi Đồng 100% (305m)
2,427,000₫ 2,627,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng Golden Link Cat6 Lõi Đồng 100% - Chống Nhiễu (305m)
3,419,000₫ 3,519,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng Golden Link Cat6 Vàng (305m)
1,453,000₫ 1,957,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng RJ45 (280m)
347,000₫ 399,000₫
Cáp mạng
Thùng Cáp Mạng RJ45 - Chống Nhiễu (280m)
638,000₫ 699,000₫
Cáp mạng
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram TOP